O nama

Čast nam je da predočimo mogućnosti firme KOSANIĆ D.O.O. iz Vršca

Ko smo mi?

Firma Kosanić D.O.O. postoji od 2012 god. Početci poslovanja datiraju iz 2007. god. kao samostalna zanatske elektro radnja. Višegodišnje iskustvo kao i različite potrebe tržišta zahtevali su široku lepezu usluga. Od klasičnih elektroinstalacija jake i slabe struje pa do razvoja automatike i procesnog inženjeringa u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Firma se bavi i izradom elektro razvodnih ormana od klasičnih energetskih, pa do ormana za upravljanje sistemima proizvodnje i klimatizacije HVAC.
Osim radova u zemlji, firma je uspešno izvodila radove i izvozila ormane kao gotove proizvode po zahtevu kupaca u Republiku Rumuniju i Rusku Federaciju.

Neki od projekata u kojima smo učestvovali:
Za SBB izvođači radova na primarnoj i sekundarnoj mreži u Vršcu, Alkaloid Beograd, Alvogen Barice, Delta Pharm Novi Bečej, Altech Senta, Dijamant Zrenjanin - pogon za izradu i punjenje majoneza, senfa i kečapa, Aura Niš, Roster Vršac, Zona Optimizma Vršac, West Kovin, Opšta bolnica Sveti Luka Smederevo, VDP Južni Banat, Ball Packaging Zemun, Novares Zrenjanin, izvođači na optičkoj mreži MTS Srbija - povezivanje korisnika na optičku mrežu u Vršcu, Beogradu, Fabrika piva u Mesiću i mnogi drugi manji projekti.
Projekti u inostranstvu: Fabrika suplemenata Fiterman Iasi Republika Rumunija - kompletna instalacija jake i slabe struje, energetski ormani, kompletna instalacija sistema klimatizacije, sa ormanima automatike. Fabrika farmaceutskih proizvoda FARMASINTEZ IRKUTSK Ruska Federacija - kompletna instalacija, postavljanje svih elemenata sistema klimatizacije, izrada ormana automatike, postavljanje, povezivanje i puštanje sistema u rad. Izrada ormana automatike za sisteme klimatizacije - fabrika SPIMACO Saudiska Arabia.

Šta Vam Nudimo?

Naša delatnost obuhvata sledeće vrste usluga:

INSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE

Imamo dosta iskustva u radu na optičkoj mreži i infrastrukturi. Možemo se pohvaliti kao aktivni učesnici u radu i priključenju korisnika na MTS mreži u Vršcu i Beogradu.

saznaj više...
INTERFONI I KONTROLA PRISTUPA

Održavanje elektro instalacija se izvodi u skladu sa važećim propisima i praćenjem funkcija i dotrajalosti proizvoda.

saznaj više...
ALARMNI SISTEMI I VIDEO NADZOR

Pomažemo kod izbora opreme,nabavljamo I ugrađujemo istu.Takođe možemo u dogovoru pružiti samo usluge izrade instalacije.

saznaj više...
GROMOBRANSKA INSTALACIJA

Projekati gromobranske instalacije rade se u skladu sa pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja...

saznaj više...
MERENJE I DAVANJE ATESTA

Ova usluga podrazumeva: otpornost zaštitnog uzemljenja, neprekidnost zaštitnog provodnika, otpornost izolacije električne instalacije, funkcionalnost zaštitnih i upravljačkih uređaja...

saznaj više...
PRODAJA I UGRADNJA ELEKTROMATERIJALA I OPREME

Radove izvodimo sa svojim ili sa investitorovim materijalom. Naša preporuka je material od renomiranih i svetski priznatih proizvođača.

saznaj više...