INSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE

Elektro instalacija jake struje 


Naše delovanje u elektro instalacijama jake struje se svodi, od izgradnje trafo stanica, napajanja objekata, kontrole potrošnje el. energije, pa sve do montiranja opreme instalacionog pribora, rasvete i ostalih elektro elemenata.

Instalacije slabe struje 


Instalacije slabe struje su jedne od veoma bitnih, a u današnje vreme nezaobilaznih vrsta instalacija. Iste radimo i definišemo kroz instalacije telefonsko računarske mreže, instalaciju sistema zaštite, vatro dojave, video nadzora, CO dojave, alarma, kontrole pristupa, automatizaciju parkirališta kao i informativne sisteme poput sistema tačnog vremena, prisutnosti nivoa zagadjenja u vazduhu itd. Takođe imamo dosta iskustva u radu na optičkoj mreži I infrastrukturi. Možemo se pohvaliti kao aktivni učesnici u radu i priključenju korisnika na MTS mreži u Vršcu i Beogradu.

INSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE

IZRADA ORMARA PROCESNOG UPRAVLJANJA

IZRADA ORMARA ZA KONEKCIJU I DISTRIBUCIJU OPTIČKE INFRASTRUKTRURE

INTERFONI I KONTROLA PRISTUPA (ODRŽAVANJE)

ODRŽAVANJE ELEKTRO INSTALACIJA PODRAZUMEVA:


 • Periodične preglede elektro instalacije,
 • Hitne preglede elektro instalacija nakon hitne situacije ili na zahtev inspekcije,
 • Izvođenje radova kojima se elektro instalacija zadržava ili vraća u stanje određeno projektom.
 • Ispunjavanje propisanih uslova održavanja elektro instalacije dokumentuje se i izvodi u skladu sa važećim propisima i praćenjem funkcija i dotrajalosti proizvoda. Nakon pregleda ili intervencije izrađuje se:


 • Zapisnik (izveštaj) o obavljenim pregledima i ispitivanjima elektro instalacije,
 • Evidencija radova na održavanju.
 • Jedna od usluga koju možemo pružiti klijentima je sklapanje ugovora o održavanju elektro instalacija.

  ALARMNI SISTEMI I VIDEO NADZOR

  Video nadzor i alarm su danas neobilazni sistemi zaštite imovine i nadzora u unutrašnjosti objekta.

  Pomažemo kod izbora opreme, nabavljamo i ugrađujemo istu. Takođe možemo u dogovoru pružiti samo usluge izrade instalacije.

  GROMOBRANSKA INSTALACIJA

  Projekati gromobranske instalacije rade se u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja i srpskih standarda za gromobranske instalacije: SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS N.B4.803, SRPS N.B4. 901-950.

  Zaštita od atmosferskih pražnjenja se projektuje kao spoljašnja i unutrašnja gromobranska instalacija.


  Spoljašnja gromobranska instalacija se dimenzioniše prema proračunatom nivou zaštite i njene efikasnosti. Spoljna instalacija je sačinjena od prihvatnog sistema, spusnih provodnika, i sistema uzemljenja.

  Unutrašnju gromobransku instalaciju čini ekvipotencijalizacija metalnih masa u objektu. U objektu su to cevi grejanja, vode, eventualno kanalizacije, ormani telefona i slično.

  Galvansko jedinstvo prihvatnog sistema, spusnih vodova i temeljnog uzemljivača se postiže međusobnim spajanjem uz pomoć ukrsnih komada, stezaljki i obujmica za oluke, zakivanjem, omotavanjem i zavarivanjem.

  PRODAJA I UGRADNJA ELEKTROMATERIJALA I OPREME

  Izvođenje radova podrazumeva dogovor između dve strane. Radove izvodimo sa svojim ili sa investitorovim materijalom. Naša preporuka je material od renomiranih i svetski priznatih proizvođača

  Godišnja revizija i pregled trafo stanica,Obuhvata:


 • Ispitivanje stanja transformatora,
 • Ispitivanje zaštitnih funkcija na temperaturu, na protok struje, na nivo ulja u transformatoru,
 • Dotezanje svih kontaktnih mesta,
 • Pregled stanja u SN bloku,
 • Pregled opšteg stanja objekta TS,
 • Pregled i funkcionalnost propisne zaštitne opreme, zaštitne rukavice, zaštitne čizme, izolacione klupice, izolacionog tepiha, pp aparata,
 • Merenje radnog i zaštitnog uzemljenja,
 • Merenje dijalektrične provodnosti ulja transformatora,
 • Izdavanje zapisnika o izvršenom pregledu.
 • Iskustvo nam pokazuje da se problem rešavaju na dva načina:


  direktnom kompenzacijom gde se dimenzioniše kondenzatorska baterija i uključuje se neposredno sa uključenjem uređaja i tako neutralize jalovu energiju,

  Centralnom kompenzacijom gde se montira mrežni kontroler i u zavisnosti od situacije po potrebi uključuje i isključuje kondenzatorske baterije i na taj način održava vašu električnu mrežu “čistom” od reaktivne-jalove energije.

  Ugradnjom ovih sistema znatno se smanjuje nepotreban trošak za reaktivnu energiju i system otplati sam sebe za veoma kratak vremenski period.

  Za ugradnju koristimo opremu i regulatore Fraco, šrak, šnajder, abb

  Izrada elktričnih razvodnih ormara jake struje


  Firma poseduje višegodišnje iskustvo u izradi energetskih razvodnih ormara. Na osnovu zahteva vršimo izradu ormana. U njima se nalazi najsavremenija oprema domaćih i evropskih pouzdanih proizvođača. Prilikom izrade posvećuje se maksimalna pažnja svakom detalju. Svi elementi se dotežu na deklarisanu silu sa baždiranim inspekcijskim ključem.

  Obeležavanje provodnika, svih ugrađenih elemenata vrši se sa najsavremenijim štampačima.

  Svaki provodnik ima svoj termo bužir sa ispisanom oznakom. Svaka klema ima svoju oznaku i zastavicu urađenu sa sopstvenim štampačima u radionici.

  Po završetku vrši se ispitivanje probojnosti izolacije testiranje opreme i uređaja.

  Izdaje se sva radionička ispitna dokumentacija. Takav proizvod je spreman za preuzimanje, a na zahtev mi ga dovozimo na objekat povezujemo na izvučenu instalaciju i puštamo u rad

  Izrada elktro ormara svih tipova automatike i procesnog upravljanja


  Firma poseduje višegodišnje iskustvo u izradi ormara za sisteme automatike. Na osnovu zahteva vršimo izradu ormana. U njima se nalazi najsavremenija oprema domaćih i evropskih pouzdanih proizvođača. Prilikom izrade posvećuje se maksimalna pažnja svakom detalju. Svi elementi se dotežu na deklarisanu silu sa baždiranim inspekcijskim ključem.

  Po završetku vrši se ispitivanje probojnosti izolacije testiranje opreme i uređaja . Čekiranju-ispitivanju funkcionalnosti kontrolera se posvećuje posebna pažanja. Svaki signal se do detalja ispituje pomoću procesnih kalibratora naponima upravljanja AC/DC 24V, naponski sistemi 0-10V i strujni elementi strujom od 4-24ma. Tek tako proveren i ispitan orman sa potpisima na svki signal ide na isporuku i ugradnju na objekat.

  Obeležavanje provodnika, svih ugrađenih elemenata vrši se sa najsavremenijim štampačima. Svaki provodnik ima svoj termo bužir sa ispisanom oznakom. Svaka klema ima svoju oznaku i zastavicu urađenu sa sopstvenim štampačima u radionici. Izdaje se sva radionička ispitna dokumentacija. Takav proizvod je spreman za preuzimanje, a na zahtev mi ga dovozimo na objekat povezujemo na izvučenu instalaciju i puštamo u rad.

  Izrada ormara slabe struje RACK


  Radioničku izradu RACK ormara vršimo prema zahtevu investitora i projektnoj dokumentaciji. Osim same izrade možemo u dogovoru izvršiti i ugradnju istog na objekat i pustiti u rad.

  Izrada ormara za konekciju i distribuciju optičke infrastructure


  Radioničku izradu ODO ormara vršimo prema zahtevu investitora i projektnoj dokumentaciji. Osim same izrade možemo u dogovoru izvršiti i ugradnju istog na objekat i pustiti u rad.

  Takođe imamo iskustva I opremljeni smo za rad sa optičkim vlaknima.Vršimo spajanje –splajsovanje optičkih vlakana I optičke opreme.

  Učešće u projektima

  Osim radova u zemlji, firma je uspešno izvodila radove i izvozila ormane po zahtevu kupaca u Republiku Rumuniju i Rusku Federaciju

  saznaj više...

  Budite slobodni da nas kontaktirate.

  Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili želite saznati više o našim uslugama, budite slobodni da nas kontaktirate, pozovite nas telefonom ili iskoristite kontakt formu.